نمد

الکترو هاکیان با بهره گیری از تجربیات سالیان متوالی و دانش روز دنیا و بررسی نیاز صحیح کاربر، موفق به تولید نمدهای پرداخت و پولیش قالب گردید.

نمدهای تولیدی الکترو هاکیان در دو نوع نسبتا سفت و نرم ارایه می گردد تا کاربر بنا به نوع کاربرد و گرید خمیرالماس، محصول مورد نظر را انتخاب نمایید.

برخی از ویژگی های نمدهای توایدی الکترو هاکیان :