انواع سوهان و گیره مخصوص

 
                                                                                                                                                              

                                                                                                                     (جهت بزرگ نمایی تصویر روی آن کلیک کنید)